Regulamin stałych rabatów

Regulamin przyznawania rabatów stałych w sklepie Animavet

 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z rabatów stałych w sklepie Animavet.

1. Rabaty stałe zostają wprowadzone z dniem 01.01.2017 r.

2. Rabaty stałe przeznaczone są dla klientów detalicznych, którzy dokonują zakupów w sklepie Animavet za pośrednictwem:

    2a) Strony internetowej (www.animavet.pl)

    2b) Telefonu (dzwoniąc na nr (22) 812-90-03)

    2c) Skrzynki e-mail (wysyłając wiadomość na animavet@animavet.pl)

    2d) Sklepu stacjonarnego (będąc osobiście w sklepie który mieści się w Warszawie na ul. Przyjaźni 36)

3. Rabat stały nalicza się automatycznie podczas dokonywania zakupów przez klientów.

4. System rabatowy przewiduje 3 progi rabatowe: 3%, 5% i 7%.

5. Pierwszy próg rabatowy (3%) zostaje automatycznie przypisany klientom którzy uzbierali w sumie 1000zł brutto

     w sklepie Animavet podczas dokonywania zakupów.  Po uzbieraniu kolejnego 1000zł brutto przyznawany jest rabat 5% ,

     a następnie analogicznie rabat 7%. 

6. Stały rabat 7% jest rabatem maksymalnym jaki może uzyskać klient detaliczny w naszym sklepie.

7. Wcześniejsze Karty Rabatowe przestają obowiązywać.

8. Klienci którzy posiadają jeszcze Karty Rabatowe nie tracą przyznanych rabatów.

    Zostały one automatycznie przypisane do konta w systemie sprzedaży w naszym sklepie.

 

Firma Animavet zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu do czego wystarczy jego ogłoszenie

na stronie internetowej www.animavet.pl

Regulamin stałych rabatów Animavet obowiązuje od 01.01.2017 r.