BAYER Virkon S 200g

  • szt.
  • 30,00 zł
  • Niedostępny

 

 

Opis produktu:

Virkon w zalecanych stężeniach wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Preparat jest produkowany w postaci jasnoróżowego proszku, dobrze rozpuszczalnego w letniej wodzie. W stężeniach roboczych nie posiada właściwości drażniących, jest mało toksyczny i nie powoduje odczynów alergicznych. Może być stosowany w obecności zwierząt. Nie niszczy odkażanych powierzchni i sprzętu. W środowisku ulega biodegradacji. Roztwory użytkowe posiadają odczyn kwaśny (pH 1% roztworu = 2,6). 

Działanie:
Niezależne badania wykonane w czołowych ośrodkach Wielkiej Brytanii , USA, Japonii, Australii, Szwecji, RFN i Polski potwierdzają wirusobójcze działanie preparatu wobec wszystkich z osiemnastu przebadanych rodzin wirusów, w tym m.in. w stosunku do wirusa pryszczycy, wścieklizny, grypy koni, ronienia klaczy, zapalenia tętnic koni, niedokrwistości koni, białaczki bydła, pomoru bydła, choroby pęcherzykowej świń, choroby cieszyńskiej świń, choroby Mareka kur, choroby Gumboro, białaczki kur, rzekomego pomoru drobiu, choroby skokowej owiec, nosówki, zapalenia mózgu lisów, parwowirozy psów, choroby aleuckiej norek, ostrej posocznicy karpi oraz posocznicy krwotocznej pstrągów.

Ministerstwo Rolnictwa Wielkiej Brytanii (MAFF) dopuściło preparat do dezynfekcji przy pryszczycy już w rozcieńczeniu 1:1300, jednak ze względu na występowanie innych drobnoustrojów wikłających przebieg choroby oraz występowanie zanieczyszczeń organicznych w zwalczaniu obecnej epizootii zalecany jest w Wielkiej Brytanii 1% roztwór Virkonu. 

Udowodniono również działanie bakteriobójcze wobec wszystkich z ponad 90 przebadanych szczepów bakterii, w tym m.in. należących do gatunku Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Brucella abortus, Erisipelothrix rhusiopathiae, Campylobacter sp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Listeria monocytogenes, Proteus vulgaris, Treponema hyodysenteriae, Rhodococcus equi, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Bacillus anthracis, Clostridium sp.

Preparat wykazuje także działanie grzybobójcze, m.in. na Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis.

Wskazania:
Virkon jest zalecany do mycia i dezynfekcji:
- podłóg, ścian oraz wyposażenia w pustych pomieszczeniach inwentarskich
- odkażania pomieszczeń w obecności zwierząt (zalecany szczególnie w drobiarstwie i hodowli trzody chlewnej)
- środków transportu dla zwierząt
- wyposażenia weterynaryjnego i zootechnicznego wykonanego z różnych metali, wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych oraz gumy
- jaj wylęgowych.


Przeciwwskazania: 
Nie mieszać z innymi środkami dezynfekcyjnymi i związkami chemicznymi o odczynie zasadowym. Nie stosować łącznie z detergentami. Preparat nie jest zalecany do stosowania w warunkach wymagających inaktywacji spor bakteryjnych i zabicia prątków.
Sposób użycia: Preparat nadaje się do przeprowadzenia zarówno dezynfekcji profilaktycznej jak i w warunkach zagrożenia epizootycznego. W każdym przypadku zalecane jest wykonanie wstępnego oczyszczania i usunięcie nadmiaru substancji organicznych z odkażanych powierzchni i sprzętów poprzez wytarcie lub zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem.

Sposób użycia
Dezynfekcja profilaktyczna:
stosować roztwór 1,0% (1 kg preparatu rozpuścić w 100 l letniej wody).

Dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych:
stosować roztwór 2,0% (2 kg na 100 l letniej wody lub 20 g na 1 l). W warunkach dużego nagromadzenia zanieczyszczeń organicznych lub powierzchni trudnodostępnych zaleca się zwiększenie stężenia do 3,0% (3kg na 100 l wody lub 30 g na 1 l).

Preparat może być nanoszony na odkażane powierzchnie poprzez wycieranie, opryskiwanie lub rozpylanie z użyciem aparatów ciśnieniowych.
Narzędzia odkaża się poprzez zanurzenie przedmiotów w roztworze preparatu na 10 minut.
Maksymalny czas działania roztworu Virkonu na powierzchnie metalowe wynosi 30 minut.
Do dezynfekcji przez zanurzenie roztwór może być stosowany wielokrotnie aż do zmiany barwy roztworu.

Przy dezynfekcji powierzchni należy użyć 200-300 cm3 roztworu na 1 m2.
Przy metodzie zamgławiania roztworem 0,5-1,0% w obecności zwierząt stosuje się 1 l roztworu na 100 m3 pomieszczenia.

Po odkażaniu powierzchnie i sprzęty należy dokładnie spłukać wodą.

Warunki przechowywania:
Virkon należy przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Trwałość:
Virkon w formie proszku może być przechowywany przez trzy lata. Roztwory robocze preparatu należy zużyć w całości po sporządzeniu - nie przechowywać.

Preparat zawiera:
Mononadsiarczan potasu oraz dodatki (związki powierzchniowo-czynne, substancje utleniające, kwasy organiczne, nieorganiczne układy buforujące i substancje stabilizujące), które wspomagają działanie bójcze substancji czynnej i nadają preparatowi właściwości myjące.

Uwaga!
W formie proszku preparat posiada właściwości drażniące - unikać kontaktu z oczami i skórą.
Przy sporządzaniu roztworów stosować środki ochrony osobistej.
W przypadku kontaktu z gałką oczną lub skórą - przemyć dużą ilością wody.
Przy utrzymywaniu się podrażnień - skontaktować się z lekarzem. Zmiana barwy roztworu roboczego z różowej na jasną świadczy o utracie skuteczności preparatu.